دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير پاسخ هايی می دهد:

۱- گزارشهای رسانه ها و اظهارات برخی از مقامات آمريکا در مورد حضور تعدادی از سران و فرماندهان القاعده در ايران

۲- نامه سرگشاده ۱۱۷ تن از مذهبيون دانشگاهيان، وکلای دادگستری و فعالان سياسی ايران در محکوم کردن عملکرد سياستهای مقامات انتصابی در ايران