در پی بازداشت يک مرد مسلح در برابر در ورودی کنسولگری آمريکا در ظهران در عربستان سعودی، آمريکا کنسولگری خود را در آن شهر تعطيل کرد.

اين ماجرا هنگامی رخ داده است که بيم شديدی در مورد حملات تروريستی در عربستان سعودی بوجود آمد که از بمبگذاری های يک هفته پيش در رياض، پايتخت سعودی ناشی شده است.

اطلاعيه سفارت آمريکا حاکيست که مرد مسلح، پيش از باز شدن کنسولگری در ظهران، اوايل بامداد امروز نزديک ساختمان کنسولگری آمريکا بازداشت شد. در اين ماجرا به کسی آسيب نرسيد و تحقيقات درباره آن به جريان افتاده است.

مقامات عربستان سعودی گفته اند که درباره فروش غير قانونی اسلحه از سوی گارد ملی سعودی به عمال سازمان تروريستی القاعده به تحقيق پرداخته اند.