پرزيدنت بوش و ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه تعهد کردند تا عليرغم اختلافات مو جود مابين دو کشور بر سر مسئله عراق، همکاری استراتژيکی دو کشور را تقويت کنند.

کرملين می گويد، در مذاکرات تلفنی که از سوی آقای بوش آغاز شد ، دو رهبر افزايش تلاشهای دوجانبه در مبارزه با تروريزم را پذيرفتند و موافقت کردند تا اقدامات لازم برای تقويت همکاريها برای جنگ به رهبری آمريکا عليه تروريزم بعمل آورند. کاخ سفيد انجام مذاکرات تلفنی دو رهبر را تأييد کرد ولی از تأييد محتوای مذاکرات خود داری کرد.

مکالمات تلفنی مابين دو رهبر، پيش از رويداد اجلاس سران دو کشور که قرار است در پايان ماه جاری در سنت پيترز بورگ انجام گيرد روی ميدهد. روابط مابين واشنگتن و مسکو بر سر جنگ به رهبری آمريکا در عراق که مسکو به شدت با آن به مخالفت می ورزيد، به سردی گرائيده است