دومينيک دو ويلپَن وزير امور خارجه فرانسه، می گويد فرانسه دروغهای بدانديشانه ای را که رسانه های خبری آمريکا و بريتانيا عليه فرانسه پخش می کنند تحمل نخواهد کرد. آقای دو ويلپَن امروز به راديوی فرانسه گفت که در واکنش به مخالفت فرانسه با جنگ عراق، بسياری از گزارشها درباره فرانسه که در آمريکا و بريتانيا منتشر می شود بی اساس و کذب است.

سفير آمريکا در واشنگتن در نامه ای که ديروز برای دولت پرزيدنت بوش و اعضای کنگره آمريکا فرستاده گفته است که آنچه که از نظر او برنامه پخش اطلاعات نادرست که هدفش خدشه وارد ساختن به وجهه فرانسه و گمراه کردن عموم مردم است برای فرانسه قابل قبول نيست.

آن مطالب همچنين حاوی گزارشهائی درباره فروش اسلحه از سوی فرانسه به رژيم سابق عراق و صدور گذرنامه فرانسوی برای مقامات فراری رژيم صدام حسين بوده است. کاخ سفيد اين ادعای فرانسه را که برنامه ای برای لجن مال کردن فرانسه در آمريکا و بريتانيا اجرا می شود بی اساس و مردود دانسته است.