شاهزاده صدرالدين آغاخان ، عموی کريم آغا خان، رهبر ۱۵ ميليون قوم اسمعيليه در سن ۷۰ سالگی در اثر يک بيماری طولانی در آمريکا در گذشت.

وی تحصيلکرده دانشگاه معروف هاروارد آمريکا و کارشناس هنر اسلامی و از نوعدوستان نامدار بود و بيش از هر کس ديگر مقام کميسرعالی پناهندگان ملل متحد را به عهده داشت.

ا و همچنين مدتها مشاور فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد بود.