مسابقات قهرمانی فوتبال زنان در کنفدراسيون فوتبال آسيا در سال ۱۹۶۸ ، برای هماهنگی فوتبال زنان که تا آن زمان برنامه ای رسمی نداشت، شکل گرفت. بعد از گذشت هفت سال اولين دوره مسابقات قهرمانی زنان در هنگ کنگ انجام شد. در اين دوره از مسابقات فقط شش تيم شرکت کردند.

بدنبال موفقيتی که بازيهای گشايشی داشت، تصميم بر آن شد که اين دوره از مسابقات هر دو سال يکبار برقرار شوند. در حال حاضر نمايندگان آسيا در مسابقات جام جهانی فوتبال زنان FIFA، از بين تيمهای برتر اين کنفدراسيون معرفی ميشوند. جدول مسابقات نهائی دوره های گذشته و محل برگزاری فوتبال زنان آسيا: