آقای دکتر علی رضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

۱- نتايج سفر وزير خارجه آمريکا به سوريه و لبنان در رابطه با اوضاع منطقه و روند صلح

۲- سياست ها و گفته های مقامات رژيم جمهوری اسلامی در رابطه با عراق و جبهه گيری آيت الله باقر حکيم برای بازی کردن نقش ولايت فقيه در عراق