در آفريقای جنوبی در پی فروافتادن يک اتوبوس مسافر بر به داخل يک مخزن عظيم آب که بامداد امروز روی داد، امدادگران تاکنون دست کم ۵۱ جسد را از لابلای لاشه اتوبوس بيرون کشيده اند.

مقامات رسمی ميگويند لاشه اتوبوس نيز از آب بيرون کشيده شده است. ده تن از سرنشينان اتوبوس که نجات يافته اند به يکی از بيمارستانهای محلی انتقال يافته و درآنجا بستری شده اند. ۹۰ تن از اعضای کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آفريقای جنوبی که قصد شرکت درآئينهای ويژه روز اول ماه می، روز کارگر را داشتند سرنشين اين اتوبوس بودند.

بگفته پليس، راننده اتوبوس ظاهراً راه خود را گم کرد و داخل يک جاده سرازير شنی شد که به مخزنِ آب پشتِ يک سد منتهی ميشد.