همزمان با آماده شدن کالين پاول، وزير امور خارجه آمريکا برای سفر به خاورميانه، خشونت اسرائيلی - فلسطينی، جان يک فلسطينی را گرفته است.

راديو اسرائيل ميگويد يک مرد مسلح فلسطينی، امروز در نزديکی يک اردوگاه آوارگان در شهر نابلوس در کناره غربی رود اردن، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
سربازان اسرائيلی ميگويند به اين مرد هنگامی شليک کردند که وی به آنان تيراندازی کرد.

مقامات آمريکائی روز جمعه گفتند که آقای پاول به احتمال قوی اوايل هفته راهی خاورميانه خواهد شد. وی قرار است در ملاقات با رهبران محلی، درباره پيامدهای جنگ تحت رهبری آمريکا در عراق و منازعه اسرائيلی - فلسطينی تبادل نظر کند.