فدراسيون جهانی کشتی (فيلا) طی نامه ای موافقت خود را با درخواست فدراسيون کشتی ايران مبنی بر اعطای لقب استادی به منصور برزگر و مهدی خالدی اعلام کرد.

با استقبال فيلا از پيشنهاد رئيس فدراسيون کشتی ايران، از اين پس منصور برزگر ( کشتی گير و سرمربی اسبق تيم ملی ايران ) و همچنين مهدی خالدی ( رئيس اسبق کميته داوران و عضو فعلی هيأت رئيسه فدراسيون کشتی ايران ) در بالاترين کلاس هايی که از سوی فيلا در سطح دنيا برگزار می شود به عنوان مدرس حضور خواهند داشت.