روزنامه فايننشال تايمز چاپ آلمان می نويسد با آنکه عراقی ها از حضور نظامی آمريکا برای سرنگونی رژيم صدام حسين در کشورشان استقبال کرده اند، ولی مايلند که متخصصين و مهندسين فنی عراقی استخراج نفت اين کشور را هر چه زودتر بر عهده بگيرند. به مشروح اين گزارش توجه فرماييد.