دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی ارايه می کند:

1- کنفرانس کشور های همسايه عراق در رياض عربستان سعودی در باره اوضاع حاضر و آينده عراق.

2- زيارت شيعيان عراق از کربلا بمناسبت فرارسيدن اربعين.