علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

1- با توجه به کنترل کامل خاک عراق توسط نيروهای ائتلاف، موضوع نقش همسايگان عراق بويژه ايران، سوريه و ترکيه چطور فابل بررسی است.

٢- با توجه به تائِيد آمريکا از نقش اهبران مردمی و مذهبی عراق در برقراری وضع عادی در آن کشور، موضوع محاصره خانه آيت الله سيستانی چطور قابل بررسی است.