مقامات آمريکايی می گويند در سال گذشته، ميزان شکايت از کلاهبردارانی که از اينترنت استفاده می کنند تقريباً سه برابر افزايش پيدا کرده است.

اداره کل آگاهی آمريکا اف. بی آی، و ديگر موسسات دولت فدرال که مشترکاً "مرکز شکايات کلاهبرداری اينترنتی" را اداره می کنند می گويند که سال گذشته ۴۸۰۰۰ شکايت از اينترنت دريافت کردند.

اين مرکز می گويد که نتيجه مالی اين کلاهبرداری ها، باعث ۵۴ ميليون دلار خسارت شد. مقامات می گويند که قريب به نيمی از شکايت ها، از حراج های روی اينترنت است.