کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد ميگويد بنظر ميآيد که هيچ دولت موظفی در عراق وجود ندارد و برقراری نظم و قانون ، يک مايه نگرانی عمده است .

آقای عنان در ديدار امروز خود با خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک، به شادمانی و پايکوبی مردم بغداد که پايان گيری کنترل صدام حسين بر پايتخت عراق را جشن گرفته بودند اشاره کرد اما گفت عراقيها با تلفاتی که متحمل شده اند ، بهای سنگينی برای اين امر پرداخته اند .

دبير کل سازمان ملل متحد گفت ، حکم مأموريت بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد در عراق هنوز معتبر است و وی انتظار دارد که آنان در سريعترين زمان ممکن به عراق بازگردند .