دکتر عليرضا نوری زاده در پاسخ سئوالات بهروز عباسی، کنفرانس مطبوعاتی پرزيدنت بوش و تونی بلر در بلفاست و ورود نيروهای آمريکا به بغداد و کاخ های صدام حسين، و همچنين رد مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان و دستگيری دکتر نعمت احمدی وکيل فعلان سياسی را مورد بررسی قرار ميدهد.