نوشته زير عکس ها، به ترتيب از بالا به پائين، از بزرگان زير است، با اندکی شيطنت در ترجمه آنها! به نقل از سايت ويژه نقل قول: http://www.quoteland.com

خسرو کرمانی

۱- هانری فردريک آميل ۲- سالوادور دالی ۳- فرانک هربرت (موزه خمرسرخ، کامبوج) ۴- فرانتس فانون ۵- وينستون چرچيل ۶- انسل آدامز ۷- باروخ اسپينوزا ۸- مهاتما گاندی ۹- دی. اچ. لارنس ۱۰- تاماس جفرسون