نيروهای آمريکا امروز بيشتر به سوی نواحی مرکزی بغداد پيشروی کردند تا معلوم سازند که آيا صدام حسين در پی بمبارانهای شديدی که مستقيماً برای از بين بردن او صورت گرفته کشته شده است يا نه.

مقامات آمريکا می گويند حمله به محله موسوم به منصور در بغداد پس از آن انجام شد که گزارشهای سّری که آمريکا به دست آورده بود دلالت بر آن داشت که صدام حسين و دو پسرش و ديگر مقامات بلندپايه رژيم او در آن محل تشکيل جلسه داده اند. مقامات آمريکا می گويند در اثر برخورد چهار بمب ٩٠٠ کيلوئی سنگر شکن که بوسيله يک بمب افکن بِ يکِ آمريکا دقيقاً به آن نقطه زده شد ساختمان مورد نظر کاملا ً ويران شده است. تصاوير تلويزيونی نشان می دهد که امدادگران عراقی به کندن خرابه های آن ساختمان پرداخته اند و دست کم دو جسد از زير آوار بيرون آورده اند. اما مقامات آمريکا می گويند يقيناً نمی دانند که آيا هنگام اصابت بمبها صدام در آن محل بوده است يا نه.

ضمناً فرماندهی مرکزی آمريکا می گويد تفنگداران دريائی آمريکا دومين پايگاه از سه پايگاه هوائی عراقی ها در جنوب خاوری بغداد به نام پايگاه رشيد تصرف کرده اند. اکنون نيروهای آمريکا بر دوفرودگاه از سه فردوگاه پايتخت عراق مسلطند. ضمناً فرماندهی مرکزی آمريکا گفت يک هواپيمای اِی دَهِ امريکا نزديک فرودگاه بين الملی بغداد سرنگون شد و تصور می رود يک موشک زمين به هوا به آن برخورد کرده است. خلبان هواپيما موفق شد با چتر نجات فرود آيد و توسط نيروهای ائتلاف نزديک فرودگاه از مخمصه بيرون برده شد.

در بسياری از نقاط بغداد نبردهائی جريان دارد و عراقی ها که اکثراً به موشک و تفنگ مجهزند در برابر نيروهای آمريکا که در پايتخت پيشروی می کنند سخت مقاومت می ورزند. در اين حال پخش برنامه های تلويزيون عراق که شامل خبر نبود بلکه فقط فيلمهای گذشته صدام را نشان ميداد ظهر امروز قطع شد.