علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

۱- فتوای آيت الله عظما سيستانی مرجع جهانی شيعيان ، به مردم عراق در مورد خود داری از مقابله با نيروهای ائتلاف.

۲- سفر کالين پاول به ترکيه و دست آورد های آن و اوضاع کلی جنگ در عراق.