تونی بلر، نخست وزير بريتانيا ميگويد درپی مناقشه کنونی در عراق، عراقيها بايد در سريعترين زمان ممکن، زمام امور کشورشان را دردست گيرند.

آقای بلر طی سخنانی در مجلس عوام بريتانيا گفت ائتلافی که برای براندازی حکومت صدام حسين به جنگ پرداخته، درنظر دارد دولتی موقت برای اداره امور عراق تشکيل دهد، اما درپی يک دوره کوتاه انتقالی، بگفته وی عراق، بايد برای نخستين بار در دهها سال گذشته، بدست خودِ عراقيها اداره شود.

جک استراو، وزير امور خارجه بريتانيا به راديوی اينکشور گفته بود که ممکنست مشاورانی از کشورهای ديگر در عراق حضور داشته باشند اما خارجيان، حکومت عراق را اداره نخواهند کرد.

دراين ميان، کستاس سيميتيس Costas Simitis نخست وزير يونان، که کشورش رياست ادواری اتحاديه اروپا را برعهده دارد از سازمان ملل متحد خواست که در برنامه بازسازی عراقِ پس از جنگ، يک نقش رهبری ايفا کند.

اين اظهار نظرها درپی انتشار گزارشهائی بعمل آمد که در آنها گفته شده بود جی گارنر Jay Garner ، ژنرال بازنشسته ارتش ايالات متحده، رهبری دولت موقت عراق را برعهده خواهد گرفت.
بنا به گزارشها، آقای گارنر و مقامات رسمی ائتلاف در کويت بسر ميبرند تا طرحهائی برای اداره عراق در دوران پس از جنگ تهيه کنند. اين ژنرال بازنشسته آمريکائی در سال ۱۹۹۱ تلاشهای نوعدوستانه برای کمک به کردهای عراقی را رهبری کرد.