کره جنوبی يک نماينده بلند پايه خود را بمنظور گفتگو پيرامون يافتن يک راه حل صلح آميز برای مناقشه مربوط به جاه طلبی های هسته ئی کره شمالی به روسيه و چين فرستاده است .

را جونگ يل مشاور امنيت ملی کره جنوبی پيش از سفر به چين درروز چهارشنبه ، امروز در مسکو در مذاکراتی دو روزه با مقامات روسيه شرکت خواهد کرد . بيانيه مربوط به اين سفر تنها چند ساعت پس ازآن منتشر شد که ، کره شمالی گفت، آنکشور درزمينه مناقشه هسته ئی خود با ايالات متحده آمريکا کوتاه نخواهد آمد . پيونگ يانگ بار ها ، بر گفتگوهای مستقيم با ايالات متحده اصرار ورزيده است اما ، واشنگتن ميگويد، اين مناقشه بايد با کمک هم پيمانان منطقه ئی حل و فصل شود