در روزی چون امروز در سال ۱۹۳۰ ميلادی، خانم ساندرا دی اُکانر قاضی ديوان عالی آمريکا در شهر ال پاسو در ايالت تکزاس بدنيا آمد.