علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

1- در حاليکه نيروهای ائتلافی با تسخير ام القصر در حدود کربلا بسوی بغداد پيشروی می کنند، تونی بلر برای برسی سياست ها در رابطه با آينده عراق با پرزيدنت بوش ملاقات خواهد کرد.

2- برسی مواضع چندگانه رژيم جمهوری اسلامی ايران در رابطه با جنگ و نحوه پوشش خبری اين جنگ توسط رسانه های دولتی رژيم.