زير ذره بين: مصاحبه مطبوعاتی تونی بلر در رابطه با عراق، نگرانی برای سلامت زندانيان سياسی ايران

علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

1- مصاحبه مطبوعاتی تونی بلر در رابطه با وضعيت جنگ در عراق.

2- با برگزاری تعطيلات نوروز در ايران و همچنين توجه جهانيان به اخبار جنگ عراق، بسياری نگران سلامت زندانيان سياسی ايران هستند.