فرستاده ايالات متحده به ترکيه ، امروز هم نتوانست با مقامات اينکشور در باره طرحِ اعزامِ سربازان ترک به منطقه کردنشين شمال عراق به توافق برسد . واشينگتن ، و اتحاديه اروپا ، با چنين اقدامی مخالفند .

زلمای خليل زاد ، فرستاده ايالات متحده به آنکارا ميگويد ، اين ، مسئله ای پيچيده و دشوار است . ترکيه امروز به اتحاديه اروپا اطلاع داد که نيروهايش را تنها به دلايل نوعدوستانه درامتداد مرز خود با عراق مستقر کرده و بهيچ عنوان قصد ندارد وارد عمليات نظامی شود .

کردهای ساکن شمال عراق ، تهديد کرده اند که اگر سربازان ترک باعبور از مرز ، وارد منطقه شمال عراق شوند ، آنان را مورد حمله قرار خواهند داد .

دولت آنکارا ميگويد ميخواهد از بروز يک بحران ِ احتمالی آوارگان ، جلوگيری کند