مقامات آمريکا می گويند تونی بلير، نخست وزير بريتانيا، در اين هفته برای گفتگو با پرزيدنت بوش به واشنگتن می آيد. گفته می شود که رهبران آمريکا و بريتانيا درباره عراق و طرح صلح خاورميانه تبادل نظر خواهند کرد.

مقامات آمريکا می گويند ديدار تونی بلير و پرزيدنت بوش ممکن است فردا صورت بگيرد. تونی بلير جدی ترين متحد آمريکا در راستای برکناری صدام حسين از اريکه قدرت در عراق و خلع عراق از سلاح های نابودی همگانی است.