علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

١- عکس العمل و پوشش جنگ عراق در رسانه های کشورهای غربی

٢- درگذشت محسن نوربخش رئيس کل بانک مرکزی ايران و اثرات آن بر سياست های اقتصادی دولت خاتمی