ايرانيان در آمريکا از قبل از شروع نوروز به برگزاری جشن ها و مراسم سال نو مشغول می شوند و معمولاً اين برنامه ها تا ۱۳نوروز ادامه دارد

گزارش عباس ملايری