ترکيه اعلام کرد که درپی مذاکراتی بيست و چهار ساعته با مقامات آمريکائی برای حل اختلاف نظرهای موجود برسر مسئله ورود نيروهای ترکيه به منطقه شمال عراق ، حريم هوائی خود را بروی هواپيماهای جنگنده ايالات متحده و بريتانيا گشوده است . هنوز ازجزئيات موافقتنامه دوکشور اطلاعی در دست نيست .

ترکيه گفت که برای جلوگيری از هجوم احتمالی آوارگان عراقی به منطقه جنوب شرقی ترکيه ، حضور نظامی ترکيه در منطقه تحت کنترل کردها در شمال عراق ، ضرورت دارد . اما ، ايالات متحده ، اعلام کرده بود که هيچ ضروری برای اينکار وجود ندارد .

آمريکا از آن بيم دارد که نيروهای ترکيه و کردهای عراق ، بايکديگر به زدوخورد بپردازند و اين امر ، مبارزه تحت رهبری ايالات متحده عليه صدام حسين را مختل سازد .