دادگاه فدرال تجديد نظر آمريکا در واشنگتن رای داده است که افراد بازداشت شده در پايگاه آمريکا در خليج «گوانتانامو» که مظنون به عضويت در نيروهای طالبان و شبکه القاعده هستند، مشمول حفاظت ها و حقوق قانونی نيستند. دادگاه فدرال تجديد نظر، متشکل از ۳قاضی، رای دادگاه بدوی را مبنی بر اينکه بازداشت شدگان خارجی در خارج از مرزهای آمريکا و نتيجتا در خارج از حوزه قضايی آمريکا هستند ابرام کرد. گروهی از بازداشت شدگان که اتباع استراليا، بريتانيا، و کويت هستند، از رای دادگاه بدوی تقاضای تجديد نظر کرده بودند. استدلال وکلای مظنونين اين است که دولت آمريکا حق ندارد گروهی را بدون اينکه اتهام آنان را روشن سازد و آنان را از حق داشتن وکيل محروم سازد در بازداشت نگاه دارد. ارتش آمريکا در جنگهای افغانستان حدود يک شال پيش حدود ۶۰۰ نفر را دستگير و در پايگاه گوانتانامو تحت بازداشت قرار داده است.