در روزی چون امروز در سال ۱۹۱۲ ميلادی، يک بانوی آمريکايی به نام جوليت لو سازمان دختران پيشآهنگ را در شهر سوانا در ايالت جورجيا تسيس کرد. به مشروح اين گزارش توجه فرماييد.