در روزی چون امروز در سال ۱۹۴۷ ميلادی، رئيس جمهوری ايالات متحده آمريکا به عنوان چهارمين اصل برنامه رياست جمهوری خود اعلام کرد که به پيشرفت، توسعه، و عمران کشورهای جهان کمک خواهد کرد. اولين کشوری که شامل اين کمک شد، ايران بود. به مشروح اين گزارش توجه فرماييد.