پاپ جان پل دوم بحث جاری در مورد جنگ و صلح را ، انتخابی ميان نيک و شر توصيف کرده است و از مسيحيان خواسته است در آئين های نيايش خود خواستار دفع شر شوند . پاپ در موعظه امروز خود در ميدان سنت پيتر گفت جهان به وجدانی پاک و صلحی واقعی نيازمند است . پاپ در چند هفته اخير در تلاش برای جلوگيری از بروز جنگ در عراق با تعدادی از رهبران اروپائی و نيز يک مقام ارشد عراقی ملاقات کرده است. وی همچنين نماينده مخصوص خودرا برای ملاقات با صدام حسين رئيس جمهور عراق به بغداد فرستاد. پاپ ميگويد برای جنگ، توجيهی اخلاقی و قانونی وجود ندارد و بر ضرورت ادامه تلاش برای زير فشار گذاشتن عراق به برچيدن تسليحات کشتار جمعی تاکيد گذاشته است.