علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- مصاحبه مطبوعاتی پرزيدنت بوش در مورد موضع و سياست های اروپا در رابطه با عراق.

٢- روزجهانی زن و فرصتی برای بزرگداشت زنان خانواده های زندانيان سياسی ايران.