ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه، ضمن تأکيد مجدد بر مخالفت خود با حمله نظامی به عراق ، از دولت بغداد خواست که همکاری خود با بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد را شدت و شتاب بخشد.

آقای شيراک در سخنرانی خود در پارلمان الجزاير گفت عراق بايد با بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد همکاری بيشتر و فعال تری داشته باشد. رئيس جمهوری فرانسه گفت جامعه بين المللی بايد در تلاشهای خود برای دستيابی به هدف خلع سلاح مسالمت آميز عراق ، فشارشديد موجود بربغداد را حفظ کند . آقای شيراک بارديگر از مخالفت فرانسه با حمله نظامی ايالات متحده به عراق سخن گفت و افزود که چنين حمله ای بگفته وی پيامدهائی فاجعه بار برای منطقه خواهد داشت.