طحی ياسين رمضان Taha Yassin Ramadan ، معاون رياست جمهوری عراق، می گويد در صورت حمله آمريکا به عراق ممکن است عراق به همسايگانش، ترکيه و کويت، ضربه بزند.

آقای رمضان در مصاحبه ای با يک روزنامه چاپ مسکو گفته است که عراق حق دارد به هر نحو لازم از خود دفاع کند و هر کس که به آمريکائيان کمک کند شريک جرم آمريکا محسوب خواهد شد.