دوشنبه شب، مهندس محمد محسن سازگارا، از زندان آزاد شد. توجه شما را به گفتگوی اختصاصی ستاره درخشش با آقای مهندس سازگارا در مورد دلايل بازداشت وی و نامه ای که منجر به زندانی شدن او شد جلب می کنيم. اين گفتگو در دو بخش تهيه شده است.