هفته پيش در فستيوال فيلم برلن فيلمی درباره پناهندگان افغانی، بنام «در اين دنيا» In This World ساخته مايکل وينترباتوم، جايزه خرس طلايی اين فستيوال بين المللی را به خود اختصاص داد. به مشروح اين گزارش که شامل گفتگويی است با يکی از تهيه کنندگان اين فيلم بنام بهروز هاشميان، موسس شرکت سينمايی «جاده ابريشم»، توجه فرماييد.