در ايران ، هوای بد کماکان مانع پيدا کردن اجساد سيصد و دو نفر افرادی است که روز چهارشنبه در سقوط يک هواپيمای نظامی به هلاکت رسيدند . جستجو گران تا کنون توانسته اند بقايای اجساد پنجاه نفر را پيدا کنند .

هواپيما که ساخت روسيه بود هنگامی که برای فرود در فرودگاه کرمان آماده ميشد ، در يک ناحيه کوهستانی پوشيده از برف سقوط کرد .

هواپيما حامل افرادی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، از جمله چند افسر ارشد بود . بعضی از مقامات هوای بد را عامل سقوط دانسته اند اما بعضی ديگر ميگويند علت سقوط هنگامی روشن خواهد شد که تجزيه و تحليل اطلاعات ضبط شده پرواز ، در جعبه های موسوم به جعبه های سياه به انجام برسد