حريق مدهشی يک باشگاه شبانه را در ايالت رودآيلند در در آمريکا طعمه خود ساخت و دست کم سی و نُه نفر را به هلاکت رساند و بيش از يکصد و پنجاه نفر نيز مصدوم شدند. حريق اواخر ديشب طی کنسرتی که يک دسته ارکستر راک اجرا می کرد پيش آمد و علت آن آتش بازی نمايشی توسط گروه هنری بود که ظرف سه دقيقه تمام ساختمان را در بر گرفت. مقامات می گويند دست کم ۱۶۰ نفر را به بيمارستان بردند و چندين نفر هنوز ناپديد هستند.