دکتر عليرضا نوری زاده به سوالات زير پاسخ می گويد:

۱- هيئت ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ايران بسر می برد با کميسيونی از مجلس شورای اسلامی ملاقات انجام داده است. از بحث و گفتگوهای طرفين چه گزارشی منتشر شده است؟

۲- آيا اين ديدارها در رسانه های گروهی ايران انعکاسی داشته است؟

۳- انتخابات شوراهای شهری در چه مرحله ای قرار دارد؟

۴- آقای خرازی وزير امور خارجه ايران اخيرا به سلطان نشين عمان سفر کرده و با همتای خود در آنجا ملاقات کرده است. آيا اين سفر با مسئله مبارزه با تروريسم ارتباطی دارد يا نه؟