کارگردان: آکيرا کوروساوا
بازيگران: توشيرو ميفونه، تاگاشی شيمورا، سوسومو فوجيتا

ژاپن، ۱۹۵۸، رنگی، ۱۳۹ دقيقه

دو دهقان مهاجر جنگی، پس از شرکت در جنگ بی رحمانه و سختی سعی دارند به خانه و زندگيشان برگردند. بر سر راه به صندوقی حاوی مقدار زيادی طلا می رسند و با همراهان يک پرنسس عجيب و غريب برخورد می کنند.