کارگردان: آکيرا کوروساوا
بازيگران: توشيرو ميفونه، تاگاشی شيمورا

ژاپن، ۱۹۴۸، سياه و سفيد، ۹۸ دقيقه

گانگستر جوانی که مبتلا به سل شده است، برای معالجه نزد دکتر می رود. دکتر او را بستری ميکند و چيزهايی درباره اخلاقيات و زندگی يادش می دهد. اين دو با هم دوستی پيدا می کنند و رفاقتشان ادامه پيدا می کند تا اينکه سردسته گانگستر ها از زندان آزاد می شود.