خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گزارشی دارد درباره نخستين داروی جلوگيری از ضايعه پوکی استخوان (استئوپروسيس) که در سنين بالا در بسياری از مردم بروز می کند. به مشروح اين گزارش توجه بفرماييد.