در آمريکا، دوره هشدار و مراقبت های تروريستی در سراسر کشور تمديد شده است، و مسئولان امور از صنايع و سازمانهای آب و برق خواسته اند برای مقابله با نفوذ احتمالی تروريست ها، آماده باشند. اداره کل کارآگاهی آمريکا، موسوم به اف بی آی به نهادهای مالی، مولد انرژی، و مسئولان شبکه های آب و برق توصيه کرده است تدابير امنيتی را بيشتر کنند. در نيويورک و واشينگتن، پس از آنکه مسئولان امور گفتند که گزارشهای اطلاعاتی از احتمال حمله ای تروريستی در هفته جاری حکايت دارد، بر شدت تدابير امنيتی افزوده شده است.