در حاليکه تلاشهای ديپلماتيک برای حل بحران اتمی کره شمالی ادامه دارد، هيات نمايندگی کره شمالی برای گفت وگو درباره همکاريهای اقتصادی وارد سئول شده است.

دولت پيونگ يانگ در مورد ورود هيات کره شمالی بيانيه ای صادر کرده است . رياست هيات نمايندگی را پاک چنگ ريون Pak Chang Ryon بعهده دارد. در بيانيه گفته شده است که برغم بن بستی که در جريان اختلافات هسته ای در جامعه بين المللی بوجود آمده همکاريهای بين دو کره بايد افزايش يابد.

روز چهارشنبه اعضای آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين تشکيل جلسه خواهد داد تا اقدامات اخير کره شمالی را برای تجديد برنامه های هسته ای مورد بررسی قرار دهد. پيش بينی ميشود که آن سازمان مسئله را به شورای امنيت سازمان ملل متحد واگذار کند که ميتواند يا تحريمهائی عليه آن کشور اعمال کند و يا اجازه دهد اقدامات نظامی عليه کره شمالی بعمل آيد.