به مناسبت سالگرد انقلاب، ستاره درخشش از سه تن از صاحب نظران برجسته در ايران دعوت کرده است که در ميزگردی در باره انقلاب و مسيری که طی کرده است به تبادل نظر بپردازند. آقايان دکتر فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان، پژوهشگر و صاحب نظر در مسائل سياسی ايران، آقای دکتر صادق زيبا کلام، پژوهشگر، نويسنده و استاد علوم سياسی در دانشگاه تهران، و آقای مهندس محمد محسن سازگارا، استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل سياسی ايران.

اين ميزگرد در دوقسمت تنظيم شده است. در بخش دوم اين ميزگرد، آقايان دکتر رئيس دانا، مهندس سازگارا و دکتر زيبا کلام در باره تلاش و مبارزات بنيانگذاران انقلاب که هم اينک با اتهاماتی از قبيل براندازی و جاسوسی مواجه هستند تبادل نظر خواهند کرد.