صاحب نظر سياسی مسايل ايران، دکتر عليرضا نوری زاده به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا پيرامون موارد زير پاسخ می دهد:

۱- سفر ناجی صبری وزير خارجه عراق به تهران

۲- مطالب روزنامه های واشنگتن پست و اکونوميست در مورد مناسبات ايران، عراق و ايالات متحده در صورت بروز جنگ با عراق