چرا آمريکا با وجود سانحه اخير انهدام سفينه کلمبيا مصمم است به اکتشافات کيهانی خود ادامه دهد و حتی تا چندين سال ديگر نخستين انسانها را در سياره مريخ پياده کند. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه امشب «دانش و جامعه» گفتگوئی دارد در اين باره با دکتر فيروز نادری، مدير برنامه اکتشاف مريخ در سازمان مل فضانوردی آمريکا (ناسا).