کاخ سفيد اعلام کرده است که پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری آمريکا، روز دوشنبه آينده در واشنگتن با «جان هوارد» نخست وزير استراليا ديدار خواهد کرد و با وی درباره عراق، کره شمالی و تروريسم بين المللی به گفتگو خواهد پرداخت. آری فلايشر سخنگوی کاخ سفيد ضمن اعلام اين خبر گفت که استراليا يکی از ثابت قدم ترين متحدان آمريکا و آقای هوارد دوست رئيس جمهوری آمريکاست.

ديدار نخست وزير استراليا با رئيس جمهوری آمريکا در زمره سلسله ديدارها و گفتگوهای رهبرانی است که از موضع آمريکا در قبال عراق جانبداری می کنند. استراليا در زمره کشورهايی است که در بسيج نيروهای آمريکايی و بريتانيايی در خليج فارس برای جنگ احتمالی با عراق نيرو و تجهيزات وارد منطقه کرده اند. روز سه شنبه آقای هوارد در برابر پارلمان استراليا گفت جامعه بين المللی بايد عليه صدام حسين، رهبر عراق، قاطعانه عمل کند.